AUTOMATION

  AUTOMATION


Automation eller automatisering är per definition att man låter en maskin eller en speciell teknik utföra ett arbete.

Oftast är det inom tillverkande industriföretag som vi genomfört automatiseringsprocesser.Det är inte ovanligt att det är  i form av så kallade "visionsystem" där vi läser av ett produktionsflöde för att kunna utföra ett förutbestämt arbete.

Det kan vara en övervakning, en kontrolloperation med efterföljande utsortering eller en mätoperation med efterföljande reglering. Automatiseringen kan också ske med hjälp av robotteknik - Ja exemplen är många!!

Inom våra väggar har vi resurser för att utforma styrsystem för de automatiseringsuppdrag vi får, vilket betyder att vi kan arbeta interaktivt i utvecklingen och på det sättet få korta ledtider i en automatiseringsprocess.

Telefonväxel: +46 13 470 54 70   E-mail: info@specab.se.