KONSTRUKTION

    KONSTRUKTION


Det konstruktionsarbete som bedrivs hos oss är mestadels mekanikkonstruktion. Men vi skulle kunna kalla det design också eftersom det är skapandeprocessen från idé till färdig produkt.

Oavsett vad vi kallar det så är det ett ingenjörsarbete som utförs, och hos oss har vi tre ingenjörer vars huvuduppgift är konstruktions- eller designarbete.

Vår digitala miljö för detta arbete är Solid Works....

Välkommen att kontakta någon av oss....

         

   T          elefonväxel:     +46 13 470 54 70   E-mail: info@specab.se .