PRODUKTUTVECKLING

   PRODUKTUTVECKLING


Produktutveckling hos oss kan ha många olika "ansikten".

Ibland handlar det om att "starta från noll" det vill säga kunden kommer med en idé eller beskrivning över produktens funktion. Då startar vi en "idéhanteringsprocess" där vi tillsammans med kunden brainstormar och kanske gör några idéskisser. När vi fått accept av kunden kan konstruktionsarbetet börja. MEN produktutveckling kan också handla om att kunden kommer till oss med en produkt som de vill ha vidareutvecklad. Det finns redan "en plattform" att utgå från. Oavsett hur "ingångsporten" ser ut så gäller det alltid att hitta en balans mellan teknik, ekonomi, produktion och miljöpåverkan.

Vi hittar den balansen !!

Telefonväxel: +46 13 470 54 70   E-mail: info@specab.se.