PROTOTYP/LEGOTILLVERKNING

   PROTOTYP-/LEGOTILLVERKNING


Prototyptillverkning eller tillverkning av en förserie är mycket ofta förknippad med produktutveckling.

Det är inte säkert att en prototyp utförs som en komplett produkt, utan kan ibland bara vara en del av eller en funktion hos den kommande produkten. Med hjälp av prototypen försöker vi upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. När vi är nöjda med vad vi sett av prototypen brukar följden bli en nollserie innan den slutliga utformningen fastställes.


Då vi har en komplett maskin- och plåtverkstad med både CNC och konventionella maskiner åtar vi oss också legotillverkning i mindre och medelstora serier  .

Vi har kapacitet för:

-CAM-beredning

-CNC-Fräsning

-CNC-Svarvning

-Skärning   Laser/Plasma/Vatten

-CNC-Bockning

-Svetsning  Stål/Aluminium/Rostfritt

-Montering

Telefonväxel: +46 13 470 54 70   E-mail: info@specab.se                                              .